Sisäilmaongelmat

Nykyisten rakennusten monimuotoiset ja -mutkaiset rakenteet eivät aina toimi suunnitellulla tavalla. Uusien rakennusteknisten järjestelmien käyttö vaatii käyttäjältä huolellista perehtymistä, mikä ai aina toteudu. Edellämainitut seikat huonontavat sisäilman laatua. Rakennusaikaiset rakennus- ja asennusvirheet ovat myös hyvin yleisiä. Sisäilmaongelmien kokonaisvaltainen selvitys vaatii selvityksen tekijältä laaja-alaista ammattitaitoa. Meillä sisäilmaongelmien selvitys aloitetaan yksityiskohtaisella tarve- ja tutkimussuunnitelmalla, jolloin selvitystyön kustannukset voidaan arvioida etukäteen.