Kiinteistön kuntokatselmus

Kuntokatselmuksen tarkoitus on kertoa kiinteistön omistajalle talon sen hetkinen kunto ja korjaustarpeet. Kuntokatselmus on rakennusteknisen asiantuntijan tekemä kiinteistön tarkastus ja siinä ei paneuduta niin syvästi LVIS-järjestelmiin kuin peruskuntoarviossa. Kuntokatselmusraportissa on mukana pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelelma (PTS). Kuntokatselmusta voidaan käyttää kiinteistön kunnon selvittämiseen esim. pienissä rivitaloyhtiöissä.